Poprawnie wypełniony wniosek o warunki zabudowy

Grudzień 12, 2012 w

Wniosek o warunki zabudowyZasada w Polsce jest jasna: powinniśmy mieć plany miejscowe, które określą, w jaki sposób należy kształtować zabudowę na danym terenie. Większość działek nie jest jednak objęta planem miejscowym, więc potrzebne są dla nich warunki zabudowy, zwane „Wuzetkami”. Wniosek o warunki zabudowy to temat niniejszego postu. Każda działka i inwestycja ma swój charakter, dlatego podane tu przykłady są charakterystyczne dla prostej budowy domu jednorodzinnego. O bardziej skomplikowanych wnioskach pisać będę w późniejszych postach, ale w razie pytań – zawsze zapraszam do pracowni.

Jak nie ma planu – to wystosowujemy wniosek o warunki zabudowy.

Plan miejscowy jest aktem planu miejscowego sporządzanym przez prezydenta, burmistrza lub wójta danej gminy lub miasta. Ich opracowanie trwa wiele miesięcy (czasem lat), kosztuje dość dużo pieniędzy, więc nie każda gmina/miasto sobie na nie pozwala. Niestety, szkoda, bo jeśli chcesz budować na działce, na której nie obowiązuje plan miejscowy – musisz starać się o warunki zabudowy, czyli decyzję administracyjną, którą wydaje tenże wójt, burmistrz lub prezydent w ciągu kilku miesięcy (lub lat!) od złożenia na nie wniosku.

Poprawnie wypełniony wniosek o warunki zabudowy.

Ściągnij ten plik i zmień żółte pola według swoich potrzeb:

WNIOSEK O WARUNKI ZABUDOWY.DOC

Poprawnie wypełniony wniosek o warunki zabudowy powinien wyglądać tak:

Część punktów tego wniosku nie musi być uzupełniana w przypadku rozbudowy lub przebudowy – dotyczy to szczególnie punktów, w których należy wskazać zużycie mediów, a to przy niewielkich rozbudowach pozostaje bez zmian.